Vesthimmerlands Avis
Borgergade 17
9620 Aalestrup
Tlf. 98 64 12 55

Annoncemodtagelse
hg@vesthimmerlandsavis.dk

Rådgivning om annoncering
Hanne Monrad, tlf. 41 78 68 81

Redaktion
Thorkil Christensen
Hanne Monrad
redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk

Ansvarshavende redaktør
Thorkil Christensen

Oplag
Normal udgivelse……………11.525
Primært i Vesthimmerland

Omdeles med bud til samtlige husstande, butikker og kontorer hver onsdag

Sidste indleveringsfrist:
Forretnings- og korrekturannoncer: Torsdag kl. 10.00
Reproklare annoncer skal bestilles: Fredag kl. 10.00
Rubrikannoncer: Fredag kl. 12.00
Loppeannoncer: Senest fredag kl. 9.00

Tekniske oplysninger:
Antal spalter…………………………..6
Brutto spaltehøjde……………….365
Brutto spaltebredde……………….41
Spaltemellemrum……………………4

Materialeform:
Trykklar PDF-fil i 4-fv.
(min. 200 dpi)

Annoncepriser:
Tekstside……………………………… 4,35
Forside………………………………….+0,70
Særplacering…………………………+0,35
4-farvetillæg pr. mm………………. 0,90

Alle priser er pr. mm pr. spalte og ekskl. moms.
__________________________________

Rabatter:
Forudbestilte gentagelser u/ ændringer
3 til 13 indrykninger……………….. 5%
14 til 26 indrykninger…………….. 10%
27 til 52 indrykninger…………….. 15%
__________________________________

Fakturahåndtering……………… 49 kr.
Netavis pr. annonce……………. 65 kr.

Udgivelsesområde