Nibe Avis
Jacob Petersens Vej 13
9240 Nibe

Tlf. 98 35 11 45

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 8.00-13.00

Annoncemodtagelse
annoncer@nibeavis.dk

Rådgivning om annoncering
Allan Nygaard, tlf. 20 30 45 48
annoncer@nibeavis.dk

Redaktion
Jacob Søndergaard
redaktion@nibeavis.dk

Ansvarshavende redaktør
Jacob Søndergaard

Oplag
Normal udgivelse……………8.100

Omdeles med bud til samtlige husstande, butikker og kontorer hver onsdag

Sidste indleveringsfrist:
Fredag kl. 12.00
Rubrik – mandag kl. 10.00

Tekniske oplysninger:
Antal spalter…………………………..6
Brutto spaltehøjde……………….365
Brutto spaltebredde……………….41
Spaltemellemrum……………………4

Materialeform:
Trykklar PDF-fil i 4-fv.
(min. 200 dpi)

Annoncepriser:
Tekstside……………………………… 4,00
Forside…………………………………. 5,00
Særplacering + 20 pct
4-farvetillæg pr. mm…………….. 0,90
Minimum størrelse 40 mm. 146,00

Ekskl. moms.

__________________________________

Produktion:
Forretnings-annoncer til indrykning i Nibe Avis produceres for kr. 0,50 pr. spaltemillimeter.

Online aktivitetskalender:
Annoncer bragt i den trykte avis under Navne, Sport, Bekendtgørelser, Oplevelser m.m. overføres til arrangementskalenderen på www.nibeavis.dk: +0,50 kr. pr. spaltemillimeter i den trykte udgave.

Alle priser er pr. mm pr. spalte og ekskl. moms.
__________________________________

Rabatter:
Forudbestilte gentagelser u/ ændringer
13 x u/ ændringer…………………. 15%
__________________________________

Kampagnetilbud og tema:
Kontakt annonceafdelingen på tlf. direkte 20 30 45 48 eller annoncer@nibeavis.dk
Udgivelsesområde