Hadsund Folkeblad
Jens-Erik Bechs Vej 1
9560 Hadsund
Tlf. 98 57 23 77

Annoncemodtagelse
syd@nordjyske.dk

Redaktion
Hans Henrik Rasmussen
tekst@hadsundfolkeblad.dk

Ansvarshavende redaktør
Carl Christian Madsen
carl.christian.madsen@nordjyske.dk

Oplag
20.385

Hadsund Folkeblad omdeles hver tirsdag/onsdag i Hadsund, Bælum, Terndrup, Havndal samt i dele af Hobro, Arden, Skørping, Mariager og Gjerlev.

Sidste indleveringsfrist:
Alle annoncer: torsdag kl. 13.00

Tekniske oplysninger:
Antal spalter…………………………..6
Brutto spaltehøjde……………….365
Brutto spaltebredde……………….41
Spaltemellemrum……………………4

Materialeform:
Trykklar PDF-fil i 4-fv.
(min. 200 dpi)

Yderligere tekniske oplysninger findes her.

Udgivelsesområde