Aars Avis
Himmerlandsgade 150
9600 Aars
Tlf. 98 62 17 11
CVR-nr. 14 04 21 48
Mandag-torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-15 

Annoncemodtagelse
Tlf. 98 62 17 11
annonce@aarsavis.dk

Redaktion
Ture Damtoft
Torsten Hansen
redaktion@aarsavis.dk

Ansvarshavende redaktør
Thorkil Christensen

Oplag
Normal udgivelse……………15.950
Primært i Vesthimmerland
Udvidet oplag…………………23.000

Omdeles med bud hver onsdag/torsdag til samtlige husstande, butikker og kontorer i udgivelsesområdet eller fra standere til selvafhentning

Sidste indleveringsfrist:
Forretningsannoncer, større annoncer, fællesaverteringer med andre blade:
Torsdag inden kl. 9.
Offentlige bekendtgørelser og loppeannoncer:
Fredag inden kl. 9.
Små rubrikannoncer (køb og salg):
Mandag inden kl. 11.

Tekniske oplysninger:
Antal spalter…………………………..6
Brutto spaltehøjde……………….365
Brutto spaltebredde……………….41
Spaltemellemrum……………………4

Materialeform:
Trykklar PDF-fil i 4-fv.
(min. 200 dpi)

Annoncepriser:
Tekstside……………………………… 4,70
Forside…………………………………. 6,35
Særplacering + 20 pct…………… 5,64
4-farvetillæg pr. mm…………….. 0,90

Alle priser er pr. mm pr. spalte og ekskl. moms.
__________________________________

Rabatter:
Forudbestilte gentagelser u/ ændringer
6 x u/ ændringer…………………….. 5%
13 x u/ ændringer…………………. 10%
26 x u/ ændringer…………………. 15%
__________________________________

Fakturahåndtering……………… 49 kr.
Netavis pr. annonce……………. 65 kr.

Udgivelsesområde